Voorstellingen

BASTA biedt “kant en klare” voorstellingen aan maar maken ook voorstellingen op maat. De afgelopen jaren hebben wij o.a. voorstellingen ontwikkeld over seksualiteit, laaggeletterdheid, groepsdruk, pesten en diversiteit. De voorstellingen duren circa 1,5 uur en zijn geschikt voor groepen van 15-60 personen. BASTA adviseert u graag over welke voorstellingen het beste passen bij uw organisatie, neem hiervoor met ons op. Wij bieden tevens interactieve workshops, en acts aan. Zie hieronder een overzicht van het actuele aanbod.

SEKSUALITEIT

Geweldige Liefde gaat over je grenzen zoeken & aangeven binnen de liefde.. Als je gezoend hebt dan volgt de volgende stap vanzelf. Of toch niet? Wat doe je nou als je wel verliefd bent, maar je nog weet of je verder wilt gaan. Hij zegt dat je hem kunt vertrouwen, je beste vriendin zegt dat het er nou eenmaal bij hoort en dat iedereen het doet……….en jij? Wat zou jij zeggen?

PESTEN & GROEPSDRUK

Samen-Werken gaat over sociaal gedrag op het werk. Hoe ga je om met pesten, machtsmisbruik en seksuele intimidatie? Wat doe je als het je overkomt? En hoe ga je ermee om als je het ziet gebeuren? De voorstelling is op maat gemaakt voor sociale werkvoorzieningen met een aparte voorstelling voor staf en leidinggevenden.

De Gestolen Toets is een voorstelling over groepsdruk in de klas voor jongeren van 11-17 jaar.  De voorstelling is gemaakt voor het DICE onderzoek.

DIVERSITEIT

Anders gaat over pesten & diversiteit. De voorstelling is ontwikkeld i.s.m. de Interculturele Alliantie (ICA) voor middelbare scholieren rond 14 jaar. In de voorstelling wordt Rachid gepest door een groepje gezworen vrienden. Omdat hij Marokkaan is, omdat hij moslim is, en omdat hij er veel te goed uitziet. “Die kleren passen toch niet bij die kop?” Marloes zit in een dilemma. Ze wil haar vrienden niet kwijt, maar ze vindt het ook rot voor Rachid. Als het pesten escaleert, besluit Marloes er iets aan te doen. Dat blijkt lastiger dan ze dacht.

Vriendin gaat over homoseksualiteit. Hanneke is verliefd op een meisje. Ze is in de war, want in haar omgeving hoort ze veel kritiek over homoseksualiteit. Hoe zouden haarvriendinnen, klasgenoten en haar broer reageren als ze het hen vertelt? Uit angst voor negatieve reacties vertelt ze het aan niemand. De voorstelling is tevens beschikbaar vanuit het perspectief van Hanneke’s beste vriendin Yvon. Het doel van de  voorstelling Vriendinis om jongeren inzicht te geven in de gevoelens van homoseksuele jongeren en bevorderd de bespreekbaarheid van homoseksualiteit.

LAAGGELETTERDHEID

Wie taalt ernaar? gaat over lees- en schrijfproblemen bij kinderen en hun ouders. De voorstelling is gericht op leerkrachten en ouderconsulenten. Leerkracht Frank heeft een aantal leerlingen in de klas die niet goed meekomen met leren lezen en schrijven en extra aandacht nodig hebben. Frank probeert tevergeefs om collega’s en ouders te betrekken en te bewegen om extra ondersteuning te bieden.  In de voorstelling staan verschillende vragen centraal: Hoe betrek je ouders actief bij de lees- en schrijfproblemen van hun kind? Wat doe je als je erachter komt dat zij zelf moeitehebben met lezen en schrijven? Hoe beweeg je je collega’s om in actie te komen? Deze voorstelling is in 2009 genomineerd voor de Nationale Alfabetiseringsprijs.

Wie A zegt gaat over laaggeletterdheid op de werkvloer. In de voorstelling zie je hoe Henk worstelt met het feit dat hij niet goed kan lezen en schrijven en zijn schaamte en hoe hij hierdoor in de problemen komt, thuis én op zijn werk. De voorstelling is gericht op medewerkers op de werkvloer. De voorstelling geeft het publiek inzicht in de problematiek van een laaggeletterde en werkt taboedoorbrekend. Tevens motiveert de voorstelling laaggeletterde werknemers om een taalcursus te volgen. De voorstelling kan aangepast worden aan specifieke doelgroepen. Afgelopen jaar zijn verschillende versies van de voorstelling Wie A zegt… ontwikkeld, voor o.a. de volgende doelgroepen: bouwvakkers, pedagogisch medewerkers en klanten van de Voedselbank.

ABC gaat over analfabetisme en laaggeletterdheid. De voorstelling geeft inzicht in de problematiek van laaggeletterdheid. De voorstelling is geschikt voor ROC’s, scholen, CWI’s, gemeentes en andere instanties die in aanraking komen met analfabetisme en laaggeletterdheid. Er zijn 2 varianten van deze voorstelling: één vanuit het perspectief van de laaggeletterde Janske, één vanuit het perspectief van de mensen in haar omgeving (o.a. werkgevers).  Welke variant wordt gespeeld hangt af van de doelgroep.

De  workshop Herkennen & bespreekbaar maken van laaggeletterdheid is een leuke & leerzame workshop voor professionals die in hun werk in aanraking komen met laaggeletterde collega’s of klanten. Doel van de workshops is om deelnemers meer inzicht te geven in de problematiek van laaggeletterdheid en de rol die zij als professional kunnen spelen in de aanpak hiervan. In de workshop komen o.a. de volgende onderdelen aan bod: informatieve quiz met achtergrondinformatie, informatie en tips m.b.t. de aanpak van laaggeletterdheid, het oefenen van gespreksvaardigheden m.b.t. het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid en het motiveren van collega’s of cliënten om hun probleem aan te pakken.

Recent Posts